Fi-relé, ÁVK, Áram-védő kapcsoló, RCD, Életvédelmi relé

A fent felsorolt szavak mind ugyan azt takarják. Egy készüléket, amely súlyos sérülés ellen védhet vagy akár emberi életet menthet.

Ez a relé lényegében egy kapcsoló, amely leválasztja a mögötte lévő hálózatot amennyiben szivárgást érzékel.
Működési elve leegyszerűsítve azon alapul, hogy a fázison kimenő áram és az áramkört záró nulla vezetéken visszafolyó áram mennyisége meg kell hogy egyezzen. Ekkor zárt az áramkör.
Amennyiben a két érték nem egyezik meg, valamelyik irányba, legtöbb esetben a föld felé szökik, szivárog az áram.
– ebben az esetben a relé leold.
Amennyiben a hibát elhárítottuk, a Fi relé visszakapcsolható, és továbbra is működőképes.

Általános célú, lakóépületekben az érintésvédelem, és a személyvédelem legfontosabb eszköze.

“Érintésvédelmi relé alkalmazása a következő esetekben szükséges:

  • általános használatú fémházas elektromos készülékek testzárlatakor előforduló áramütések elkerülésére;
  • vezetékek vagy feszültség alatt álló részek véletlen érintési lehetősége miatt;
  • tűzvédelmi célból: a kialakult tűz okozta károk mérséklésére, illetve az elektromos tűz kialakulási esélyének csökkentésére;
  • készülékvédelmi célból: az aszimmetrikus áramok kárt okozhatnak a többfázisú berendezésekben;
  • kisgyerekek véletlen csatlakozó aljzatba nyúlása esetére (bár erre a célra vakdugók vagy speciális védett csatlakozó aljzat beszerzése ajánlott, a FI relé lehet a második biztos védelmi szint, ha a vakdugó véletlenül kint maradt stb.)
  • kisállatok esetleges vezetékrágásából eredő károk megelőzésére; az állat védelmére
  • speciális, nem szokványos hálózati áramokat és feszültségeket használó munkakörnyezetben.”

Wikipédia

MSZ HD 60364-4-41:2018 szabvány 411.3.4.
szakasza kimondja, hogy az általános használatú (nem egy meghatározott készülék csatlakoztatása számára kiépített) legfeljebb 32 A-es, valamint − céljától függetlenül − minden szabadtéri legfeljebb 32 A-es csatlakozóaljzatot, valamint a lakások világítási áramköreit tápláló áramkörökben áram-védőkapcsoló alkalmazása követelmény.