A törvények és rendeletek szabályozzák a villanyszerelési munkákkal kapcsolatos követelményeket. Ezeknek a követelményeknek a folyamatos tájékozódás ellenére is nehéz megfelelni, főként, hogy a lakosság számára bizonyos terminológiák nem is értelmezhetőek, ezért gyakran tapasztalom, hogy bár nem szándékosan, de bizonyos szabályozásoknak, műszaki követelményeknek nem felelnek meg az adott lakások, lakóépületek.

MSZ HD 60364-4-41:2018 szabvány 411.3.4.

szakasza kimondja, hogy az általános használatú (nem egy meghatározott készülék csatlakoztatása számára kiépített) legfeljebb 32 A-es, valamint − céljától függetlenül − minden szabadtéri legfeljebb 32 A-es csatlakozóaljzatot, valamint a lakások világítási áramköreit tápláló áramkörökben áram-védőkapcsoló alkalmazása követelmény.

Természetesen meglévő hálózatot nem ellenőriznek csak új lakóépületben, ahol éppen a használatba vételhez eleve szükséges a felülvizsgálat.

A közelmúlt legfontosabb szabályozási változása, mely  2020. év július 31-én érvénybe lépett.
Ingaltan eladás esetén, vagy bérbe adás esetén erősen javasolt a Fi-relé beépítése.

Miért?

Jogszabályi háttér:
“Megszűnik a szabványossági felülvizsgálat fogalma … Helyettük új fogalom, a villamos biztonsági felülvizsgálat kerül bevezetésre, amely egységes, mindenre kiterjedő vizsgálatot takar… A 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet a lakások eladása vagy bérbeadása esetén – bizonyos feltételek mellett – előírja az ingatlan villamos hálózatának felülvizsgálatát. ” – írja a villanylap.hu

A jogszabály ide vonatkozó része:

40/2017. (XII. 4.) 1.13.2. A használatbavételt követően időszakos villamos biztonsági felülvizsgálat elvégzéséről az üzemeltető a következők szerint gondoskodik:
f) a lakóépületekben lévő lakások villamos berendezésén felülvizsgálat végzendő
fa) bérbeadáskor és
fb) tulajdonosváltáskor;

Milyen feltételek mellett nem szükséges a villamos szabványossági felülvizsgálat?

40/2017. (XII. 4.)1.13.3. Lakóépületekben lévő lakások villamos berendezésén a villamos biztonsági felülvizsgálat elhagyható, ha a következő két feltétel együttesen teljesül:
a) fázisonként 32 A-nél nem nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelem van, és
b) 30 mA-nél nem nagyobb érzékenységű áram-védőkapcsolóval védettek a felhasználói berendezések.

Összegezve:

Ha nem szeretne villamos szabványossági felülvizsgálattal foglalkozni, illetve nem szeretne rendszeres időközönként pénzt kiadni a felülvizsgálat elvégzésére, akkor javasolt az adott lakóingatlant Fi-relével ellátni.

Számos villanyszerelő, villanyszereléssel foglalkozó weboldal, blog, fórum foglalkozik az áram-védőkapcsoló, avagy ÁVK, életvédelmi relé, avagy Fi-relé szükségességének kérdésével. Több mint 10 éve új épület használatba vétele esetén kötelező a Fi-relé beépítése. Teljes lakásfelújítás esetén szintén kötelező. Kizárólag a kiselosztó tábla cseréje esetén is erősen ajánlott

– én személy szerint mindenkinek javaslom a beépítését, ahol még nincsen.

Hogy miért? – Mi is az a Fi relé? Milyen problémákkal találkoztam az elmúlt időkben, amely esetben Fi relé, avagy áramvédő kapcsoló hasznosnak bizonyult?

KATT IDE!